Hot News :

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

วันพุธ, 15 มกราคม 2563 11:10

       องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้จัดทำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ