Hot News :

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดยนายศุภนนท์ ยางงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่เปิดรับลงทะเบียน "ผู้สูงอายุรายใหม่" เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธ, 03 พฤศจิกายน 2564 13:54

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ