Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมาน เหมียดไธสง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายดำรงค์ อัคบุตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายสมศักดิ์ ทองขำ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางปิยะมาภรณ์ ชุ่มชื่น

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุนทร อาจศัตรู

นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุมนา พิมพ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศุภนนท์ ยางงาม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ