Hot News :
กองช่าง

นายสุนทร อาจศัตรู

นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอรุณ ดาญาณ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวีระยุทธ์ ดวงพิลา

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายธวัชชัย ศรีหมอก

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายกิตติพันธุ์ เวียงสงค์

ผู้ดูแลระบบน้ำประปา

นายทองมี วงษ์สุวรรณ

ผู้ดูแลระบบน้ำประปา

นายอ่อน รักศิลป์

เจ้าหน้าที่ดูแลสถานีสูบน้ำ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ