Hot News :
กองคลัง

นางปิยะมาภรณ์ ชุ่มชื่น

นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางปิยะมาภรณ์ ชุ่มชื่น

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายอภินันท์ จันเทศ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางณัฐากร มาวัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศิรินันท์ สายจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจิราพร ยอดสวาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกุสุมา พะวร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ