Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง อบต.ฟ้าห่วน

วันพฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2563 15:17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง อบต.ฟ้าห่วน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ